ống thép hàn chịu lực


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8921 : 2012 ISO 10893-9 : 2011 ỐNG THÉP HÀN CHỊU LỰC – THỬ SIÊU ÂM VÙNG LIỀN KỀ VỚI MỐI HÀN ĐỂ PHÁT HIỆN CÁC KHUYẾT TẬT TÁCH LỚP Welded steel tubes for pressure purposes – Ultrasonic testing of the area adjacent to the weld seam for the detection of laminar imperfections Lời nói đầu TCVN 8921 : 2011 hoàn toàn tương đương ISO  10893-9 : 2011. TCVN 8921 : 2011 do Viện Nghiên cứu Cơ khí – Bộ Công Thương biên soạn, Bộ Công Thương đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. ỐNG THÉP HÀN CHỊU LỰC – THỬ SIÊU ÂM VÙNG LIỀN KỀ VỚI MỐI HÀN ĐỂ PHÁT HIỆN CÁC KHUYẾT TẬT TÁCH LỚP Welded steel tubes for pressure purposes – Ultrasonic testing of the area adjacent to the […]

TCVN 8921 : 2012 ỐNG THÉP HÀN CHỊU LỰC – ...