ỐNG POLYOLEFIN


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7434 – 3: 2004 ỐNG NHỰA NHIỆT DẺO – XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN KÉO – PHẦN 3: ỐNG POLYOLEFIN Thermoplatics pipes – Determination of tensile properties – Part 3: Polyolefin pipes Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định độ bền kéo của ống polyolefin (polyetylen, polyetylen liên kết ngang, polypropylen và polybuten), đặc biệt là các tính chất sau: – ứng suất khi đứt; – độ giãn dài khi đứt. CHÚ THÍCH Tính chất của mối hàn gián mặt đầu có thể được đánh giá bằng mẫu thử được làm bằng máy của các kiểu được qui định trong tiêu chuẩn này. Phương pháp thử chung để xác định độ bền kéo của ống nhựa nhiệt dẻo được qui định trong TCVN 7434-1:2004 (ISO 6259 – 1 : 1997). Các qui định cơ bản ở phụ lục A đến […]

TCVN 7434 – 3: 2004 ỐNG NHỰA NHIỆT DẺO – ...