ống nhựa polyvinyl


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6142:1996 ISO 3606:1976 ỐNG POLYVINYL CLORUA CỨNG (PVC-U) – DUNG SAI ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI VÀ CHIỀU DẦY THÀNH ỐNG Unplasticized polyvinyl chloride (PVC) pipes Tolerances on outside diameters and wall thicknesses   Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định dung sai cho phép của đường kính ngoài và chiều dầy thành ống được sản xuất theo TCVN 6150-1 : 1996 và TCVN 6150-2 : 1996. Tiêu chuẩn này áp dụng cho ống nhựa (PVC) cứng (PVC-U) có mặt cắt tròn dùng để dẫn chất lỏng. Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 6150 -1 : 1996 Ống nhựa nhiệt dẻo dùng để dẫn chất lỏng. Đường kính ngoài danh nghĩa và áp suất danh nghĩa. Phần 1: Dãy thông số theo hệ mét. TCVN 6150-2 : 1996 Ống nhựa nhiệt dẻo dùng để dẫn chất lỏng – Đường kính ngoài danh nghĩa và áp suất […]

TCVN 6142:1996 ỐNG POLYVINYL CLORUA CỨNG (PVC-U) – DUNG ...