ống nhựa nhiệt dẻo


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6150 -2 : 2003 ISO 161 -2 : 1996 ỐNG NHỰA NHIỆT DẺO DÙNG ĐỂ VẬN CHUYỂN CHẤT LỎNG – ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI DANH NGHĨA VÀ ÁP SUẤT DANH NGHĨA PHẦN 2: DÃY THÔNG SỐ THEO HỆ INCH Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids – Nominal outside diameters and nominal pressures Part 2: Inch-based series Lời nói đầu TCVN 6150 -2 : 2003 thay thế TCVN 6150-2: 1996. TCVN 6150 -2 : 2003 hoàn toàn tương đương ISO 161-2: 1996. TCVN 6150 -2 : 2003 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 138 “ống và phụ tùng đường ống” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại […]

TCVN 6150 -2 : 2003 ISO 161 -2 : 1996 ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6149-4 : 2009 ISO 1167-4 : 2007 ỐNG, PHỤ TÙNG VÀ HỆ THỐNG PHỤ TÙNG BẰNG NHỰA NHIỆT DẺO DÙNG ĐỂ VẬN CHUYỂN CHẤT LỎNG – XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN VỚI ÁP SUẤT BÊN TRONG – PHẦN 4 : CHUẨN BỊ CÁC TỔ HỢP LẮP GHÉP ĐỂ THỬ Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids – Determination of the resistance to internal pressure – Part 4 : Preparation of assemblies Lời nói đầu TCVN 6149-4 : 2009 hoàn toàn tương đương 1167-4 : 2007. TCVN 6149-4 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 138 Ống nhựa và phụ tùng đường ống, van để vận chuyển chất lỏng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 6149 (ISO 1167), Ống, phụ tùng và […]

TCVN 6149-4 : 2009 ISO 1167-4 : 2007 ỐNG, PHỤ ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6149-3 : 2009 ISO 1167-3 : 2007 ỐNG, PHỤ TÙNG VÀ HỆ THỐNG PHỤ TÙNG BẰNG NHỰA NHIỆT DẺO DÙNG ĐỂ VẬN CHUYỂN CHẤT LỎNG – XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN VỚI ÁP SUẤT BÊN TRONG – PHẦN 3 : CHUẨN BỊ CÁC CHI TIẾT ĐỂ THỬ Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids – Determination of the resistance to internal pressure – Part 3 : Preparation of components Lời nói đầu TCVN 6149-3 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 1167-3 : 2007. TCVN 6149-3 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 138 Ống nhựa và phụ tùng đường ống, van để vận chuyển chât lỏng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 6149 (ISO 1167), Ống, phụ tùng và […]

TCVN 6149-3 : 2009 ISO 1167-3 : 2007 ỐNG, PHỤ ...



TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6149 – 2 : 2007 ISO 1167 – 2 : 2006 ỐNG, PHỤ TÙNG VÀ HỆ THỐNG PHỤ TÙNG BẰNG NHỰA NHIỆT DẺO DÙNG ĐỂ VẬN CHUYỂN CHẤT LỎNG – XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN VỚI ÁP SUẤT BÊN TRONG – PHẦN 2: CHUẨN BỊ MẪU THỬ Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids – Determination of the resistance to internal pressure – Part 2: Preparation of pipe test pieces Lời nói đầu TCVN 6149 – 2 : 2007 thay thế TCVN 6149 : 1996. TCVN 6149 – 2 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 1167 – 2 : 2006. TCVN 6149 – 2 : 2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 138 Ống và phụ tùng đường ống biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ […]

TCVN 6149 – 2 : 2007 ISO 1167 – 2 ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6149 – 1 : 2007 ISO 1167 – 1 : 2006 ỐNG, PHỤ TÙNG VÀ HỆ THỐNG PHỤ TÙNG BẰNG NHỰA NHIỆT DẺO DÙNG ĐỂ VẬN CHUYỂN CHẤT LỎNG – XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN VỚI ÁP SUẤT BÊN TRONG – PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP THỬ CHUNG Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids Determination of the resistance to internal pressure – Part 1: General method Lời nói đầu TCVN 6149 – 1 : 2007 thay thế TCVN 6149 : 1996. TCVN 6149 – 1 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 1167 – 1 : 2006. TCVN 6149 – 1 : 2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 138 Ống và phụ tùng đường ống biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 6149 Ống, phụ […]

TCVN 6149 – 1 : 2007 ISO 1167 – 1 ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6148 : 2007 ISO 2505 : 2005 ỐNG NHỰA NHIỆT DẺO – SỰ THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC THEO CHIỀU DỌC – PHƯƠNG PHÁP THỬ VÀ CÁC THÔNG SỐ Thermoplastics pipes – Longitudinal reversion – Test method and parameters Lời nói đầu TCVN 6148 : 2007 thay thế TCVN 6148 : 2003 TCVN 6148 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 2505 : 2005. TCVN 6148 : 2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 138 Ống và phụ tùng đường ống biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. ỐNG NHỰA NHIỆT DẺO – SỰ THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC THEO CHIỀU DỌC – PHƯƠNG PHÁP THỬ VÀ CÁC THÔNG SỐ ĐỂ XÁC ĐỊNH Thermoplastics pipes – Longitudinal reversion – Test method and parameters Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định […]

TCVN 6148 : 2007 ISO 2505 : 2005 ỐNG NHỰA ...



TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6145 : 2007 ISO 3126 : 2005 HỆ THỐNG ỐNG NHỰA NHIỆT DẺO – CÁC CHI TIẾT BẰNG NHỰA – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC Thermoplastics piping systems – Plastics components – Determination of dimensions Lời nói đầu TCVN 6145 : 2007 thay thế TCVN 6145 : 1996. TCVN 6145 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 3126 : 2005. TCVN 6145 : 2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 138 Ống và phụ tùng đường ống biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. HỆ THỐNG ỐNG NHỰA NHIỆT DẺO – CÁC CHI TIẾT BẰNG NHỰA – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC Thermoplastics piping systems – Plastics components – Determination of dimensions Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đo và/hoặc xác định các […]

TCVN 6145 : 2007 ISO 3126 : 2005 HỆ THỐNG ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7434 – 3: 2004 ỐNG NHỰA NHIỆT DẺO – XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN KÉO – PHẦN 3: ỐNG POLYOLEFIN Thermoplatics pipes – Determination of tensile properties – Part 3: Polyolefin pipes Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định độ bền kéo của ống polyolefin (polyetylen, polyetylen liên kết ngang, polypropylen và polybuten), đặc biệt là các tính chất sau: – ứng suất khi đứt; – độ giãn dài khi đứt. CHÚ THÍCH Tính chất của mối hàn gián mặt đầu có thể được đánh giá bằng mẫu thử được làm bằng máy của các kiểu được qui định trong tiêu chuẩn này. Phương pháp thử chung để xác định độ bền kéo của ống nhựa nhiệt dẻo được qui định trong TCVN 7434-1:2004 (ISO 6259 – 1 : 1997). Các qui định cơ bản ở phụ lục A đến […]

TCVN 7434 – 3: 2004 ỐNG NHỰA NHIỆT DẺO – ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7434 – 2: 2004 ỐNG NHỰA NHIỆT DẺO – XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN KÉO – PHẦN 2: ỐNG POLY(VINYL CLORUA) KHÔNG HÓA DẺO (PVC-U), POLY(VINYL CLORUA) CLO HÓA (PVC-C) VÀ POLY(VINYL CLORUA) CHỊU VA ĐẬP CAO (PVC-HI) Thermoplatics pipes – Determination of tensile properties – Part 2: Pipes made of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C), and high- impact poly(vinyl chloride)(PVC-Hl) Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định độ bền kéo của ống poly(vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U), poly(vinyl clorua) clo hóa (PVC-C) và poly(vinyl clorua) chịu va đập cao (PVC-HI), đặc biệt là những tính chất sau: – ứng suất khi đứt; – độ giãn dài khi đứt. CHÚ THÍCH – Phương pháp thử chung để xác định độ bền kéo của ống nhựa nhiệt dẻo được qui định trong TCVN 7434-1:2004 (ISO 6259 – […]

TCVN 7434 – 2: 2004 ỐNG NHỰA NHIỆT DẺO – ...



TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7434 – 1: 2004 ỐNG NHỰA NHIỆT DẺO – XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN KÉO – PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP THỬ CHUNG Thermoplatics pipes – Determination of tensile properties – Part 1: General test method Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định độ bền kéo của ống nhựa nhiệt dẻo, đặc biệt là những  tính chất sau: – ứng suất khi đứt; – độ giãn dài khi đứt. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại ống nhựa nhiệt dẻo, không tính đến mục đích sử dụng của chúng. 2 Tài liệu viện dẫn TCVN 6149: 2003 (ISO 1167 : 1996) Ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng – Độ bền với áp suất  bên trong – Phương pháp thử. ISO 2602: 1980 Statistical interpretation of test results – Estimation of the mean – Confidence […]

TCVN 7434 – 1: 2004 ỐNG NHỰA NHIỆT DẺO – ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7093-2 : 2003 ISO 11922-2 : 1997 ỐNG NHỰA NHIỆT DẺO DÙNG ĐỂ VẬN CHUYỂN CHẤT LỎNG – KÍCH THƯỚC VÀ DUNG SAI – PHẦN 2: DÃY THÔNG SỐ THEO HỆ INCH Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids – Dimensions and tolerances – Part 2: Inch series Lời nói đầu TCVN 7093-2: 2003 hoàn toàn tương đương ISO 11922-2: 1997. TCVN 7093-2: 2003 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 138 “Ống và phụ tùng đường ống” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định […]

TCVN 7093-2 : 2003 ỐNG NHỰA NHIỆT DẺO DÙNG ĐỂ ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6141:2003 ISO 4065:1996 ỐNG NHỰA NHIỆT DẺO – BẢNG CHIỀU DÀY THÔNG DỤNG CỦA THÀNH ỐNG Thermoplastics pipes – Universal wall thickness table Lời nói đầu TCVN 6141 : 2003 thay thế TCVN 6141 : 1996. TCVN 6141 : 2003 hoàn toàn tương đương ISO 4065 : 1996. TCVN 6141 : 2003 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 138 “Ống và phụ tùng đường ống” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 Từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi […]

TCVN 6141:2003 ỐNG NHỰA NHIỆT DẺO – BẢNG CHIỀU DÀY ...