ống nhựa dẻo


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7093-1 : 2003 ISO 11922-1 : 1997 ỐNG NHỰA NHIỆT DẺO DÙNG ĐỂ VẬN CHUYỂN CHẤT LỎNG – KÍCH THƯỚC VÀ DUNG SAI – PHẦN 1: DÃY THÔNG SỐ THEO HỆ MÉT Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids – Dimensions and tolerances – Part 1: Metric series Lời nói đầu TCVN 7093-1: 2003 hoàn toàn tương đương ISO 11922-1: 1997. TCVN 7093-1: 2003 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 138 “Ống và phụ tùng đường ống” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định […]

TCVN 7093-1 : 2003 ỐNG NHỰA NHIỆT DẺO DÙNG ĐỂ ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6253 : 1997 ISO 8795 : 1990 (E) ỐNG NHỰA DÙNG ĐỂ VẬN CHUYỂN NƯỚC SINH HOẠT – THÀNH PHẦN CÓ THỂ CHIẾT RA ĐƯỢC – PHƯƠNG PHÁP THỬ Plastics pipes for the transport of water intended for human consumption – Extractability of constituents – Test method Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp tách các thành phần có thể chiết ra được từ bề mặt phía trong của ống nhựa để kiểm tra xem lượng chất chiết ra được có vượt quá giới hạn cho phép không. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại ống nhựa để vận chuyển nước sinh hoạt trong các điều kiện khác nhau. Nó liên quan đến tất cả các thành phần có thể chiết ra được từ ống đã hoàn thiện bằng nước uống. Độ pH, nhiệt độ của nước thử […]

TCVN 6253 : 1997 ISO 8795 : 1990 (E) ỐNG ...