ống mềm bằng cao su


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6363 : 2010 ISO 3821 : 2008 THIẾT BỊ HÀN KHÍ – ỐNG MỀM BẰNG CAO SU DÙNG CHO HÀN, CẮT VÀ QUÁ TRÌNH LIÊN QUAN Gas welding equipment – Rubber hoses for welding, cutting and allied processes Lời nói đầu TCVN 6363 : 2010 thay thế TCVN 6363 : 1998. TCVN 6363 : 2010 hoàn toàn tương đương với ISO 3821 : 2008. TCVN 6363 : 2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 44 Quá trình hàn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   THIẾT BỊ HÀN KHÍ – ỐNG MỀM BẰNG CAO SU DÙNG CHO HÀN, CẮT VÀ QUÁ TRÌNH LIÊN QUAN Gas welding equipment – Rubber hoses for welding, cutting and allied processes Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu […]

TCVN 6363 : 2010 THIẾT BỊ HÀN KHÍ – ỐNG ...