ô nhiễm bụi


TIÊU C HUẨN VIỆT NAM TCVN 5509:1991 KHÔNG KHÍ LÀM VIỆC BỤI CHỨA SILIC NỒNG ĐỘ TỐI ĐA CHO PHÉP VÀ ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM BỤI Airin w orking area Free silica dust – Maximum allow able concentration (MA) and evalu ation of dust contamination LỜI NÓI ĐẦU TCVN 5509 – 1991 do Viện Y học Lao động v à vệ sinh, Bộ Y tế biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Ch ất lượng đề nghị và được Uỷ ban Khoa học Nhà nước ban hành theo quyết đ ịnh số 574/QĐ ng ày 17 tháng 9 năm 1991. KHÔNG KHÍ VÙNG LÀM VIỆC BỤI CHỨA SILIC NỒNG ĐỘ TỐI ĐA CHO PHÉP VÀ ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM BỤI Airin w orking area Free silica dust – Maximum allow able concentration (MA) and evalu ation of dust contamination Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng trong việc xác định nồng độ các […]

TCVN 5509:1991 KHÔNG KHÍ LÀM VIỆC BỤI CHỨA SILIC NỒNG ...