nhôm hợp kim


TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 330:2004 NHÔM HỢP KIM ĐỊNH HÌNH DÙNG TRONG XÂY DỰNG YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM ALUMINIUM ALLOY BARS – TECHNICAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS Lời nói đầu Tiêu chuẩn TCXDVN 330: 2003 “Nhôm hợp kim định hình dùng trong xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm “. Bộ Xây Dựng ban hành theo quyết định số 32/2004/QĐ-BXD, ngày 23 tháng 12 năm 2004. PHẠM VI ÁP DỤNG: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm thanh nhôm hợp kim định hình dùng trong xây dựng. ĐỊNH NGHĨA VÀ THUẬT NGỮ. – Nhôm hợp kim định hình là nhôm được sản xuất theo kích thước mặt cắt ngang và chiều dài xác định. – Anốt hoá […]

TCXDVN 330:2004 NHÔM HỢP KIM ĐỊNH HÌNH DÙNG TRONG XÂY ...