nhiệt thủy hóa


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6070 : 2005 XI MĂNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NHIỆT THỦY HÓA Hydraulic cement – Test method for heat of hydration Lời nói đầu TCVN 6070 : 2005 thay thế cho TCVN 6070 : 1995. TCVN 6070 : 2005 do Ban kỹ thuật TCVN/TC74 Xi măng – Vôi hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. XI MĂNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NHIỆT THỦY HÓA Hydraulic cement – Test method for heat of hydration Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định nhiệt thủy hóa của các loại xi măng. Tài liệu viện dẫn TCVN 141 : 1998 Xi măng – Phương pháp phân tích hóa học. TCVN 4787 : […]

TCVN 6070 : 2005 XI MĂNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ...