nhận biết nguy hiểm cháy


TCVN 7634:2007 ISO 19353:2005 AN TOÀN MÁY – PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY Safety of machinery – Fire prevention and protection   Lời nói đầu TCVN 7634:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 19353:2005. TCVN 7634:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 199 An toàn máy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   Lời giới thiệu Sự an toàn của máy tránh các vấn đề cháy nổ bao hàm cả việc phòng cháy chữa cháy, được chỉ ra ở Hình 1, gồm cả các vấn đề về kỹ thuật, kết cấu, tổ chức, các công việc và biện pháp chữa cháy dân phòng. Biện pháp phòng cháy hiệu quả đối với máy đòi hỏi phải tiến hành các biện pháp đơn hoặc các biện pháp kết hợp. ISO và IEC được đưa ra như một bộ […]

TCVN 7634:2007 ISO 19353:2005 AN TOÀN MÁY – PHÒNG CHÁY ...