nguyên liệu sản xuất xi măng


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6071:1995 NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT XI MĂNG POÓC LĂNG – HỖN HỢP SÉT Raw materials for porland cement production – Clay mixtures Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định cho việc sử dụng các nguồn nguyên liệu sét để sản xuất xi măng poóc lăng. Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 141- 86 : Xi măng – Phương pháp phân tích hóa học; TCVN 4344 – 86 : Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Lấy mẫu; TCVN 4347 – 86: Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Phương pháp xác định hàm lượng silic dioxit; TCVN 4348 – 86: Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Phương pháp xác định hàm lượng nhôm ôxit. Yêu cầu kỹ thuật 3.1. Thành phần hóa học của hỗn hợp sét phải thỏa mãn quy định ở bảng 1. Bảng […]

TCVN 6071:1995 NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT XI MĂNG POÓC ...