nguyên liệu sản xuất gốm


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6300:1997 NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT SẢN PHẨM GỐM XÂY DỰNG – ĐẤT SÉT – YÊU CẦU KĨ THUẬT Raw material for producing of construction ceramics – Clay – Technical requirements   Phạm vi ứng dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại đất sét làm nguyên liệu sản xuất sứ vệ sinh cao cấp và gạch gốm ốp lát. Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 4344: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Lấy mẫu. TCVN 4345: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Phương pháp thử cơ lí. TCVN 4346: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Phương pháp phân tích hoá học – Quy định chung. TCVN 4347: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Phương pháp xác định hàm lượng silic dioxit. TCVN 4348: 1986 Đất sét để sản […]

TCVN 6300:1997 NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT SẢN PHẨM GỐM ...