ngói đất sét nung


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1452:2004 NGÓI ĐẤT SÉT NUNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT Clay roofing tiles – Specifications Lời nói đầu TCVN 1452:2004 thay thế cho TCVN 1452 : 1995. TCVN 1452:2004 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC189 Sản phẩm gốm xây dựng hoàn thiện trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu Xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. NGÓI ĐẤT SÉT NUNG YÊU CẦU KỸ THUẬT Clay roofing tiles – Specifications Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại ngói đất sét nung không phủ men làm vật liệu lợp. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm ban […]

TCVN 1452:2004 NGÓI ĐẤT SÉT NUNG – YÊU CẦU KỸ ...