mối hàn vật liệu kim loại


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5401: 2010 ISO 5173: 2009 THỬ PHÁ HỦY MỐI HÀN VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ UỐN Destructive tests on welds in metallic materials – Bend tests Lời nói đầu TCVN 5401: 2010 thay thế cho TCVN 5401: 1991. TCVN 5401: 2010 hoàn toàn tương đương với ISO 5173: 2009. TCVN 5401: 2010 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 44 Quá trình hàn biên soạn, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. THỬ PHÁ HỦY MỐI HÀN VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ UỐN Destructive tests on welds in metallic materials – Bend tests Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp tiến hành các phép thử uốn ngang mặt đáy, mặt đầu và mặt bên của các mẫu thử được lấy từ các mối hàn giáp mép, […]

TCVN 5401: 2010 ISO 5173: 2009 THỬ PHÁ HỦY MỐI ...