mối hàn trong thép


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5873 – 1995 ISO 2400 – 1972 MỐI HÀN THÉP MẪU CHUẨN ĐỂ CHUẨN THIẾT BỊ DÙNG CHO KIỂM TRA SIÊU ÂM Lời nói đầu TCVN 5873-1995 hoàn toàn tương đương với ISO 2400-1976; TCVN 5873-1994 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 135 Thử không phá hủy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị và được Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. MỐI HÀN THÉP MẪU CHUẨN ĐỂ CHUẨN THIẾT BỊ DÙNG CHO KIỂM TRA SIÊU ÂM Welds in steel Reference block for the calibration of equipment for ultrasonic examination Phạm vi và lĩnh vực áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các tính chất của mẫu chuẩn dùng để chuẩn thiết bị dùng cho kiểm tra siêu âm các mối hàn trong thép. Tính chất 2.1. Vật liệu. Thép dùng để chế […]

TCVN 5873 – 1995 MỐI HÀN THÉP MẪU CHUẨN ĐỂ ...