mối hàn thép


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5873 – 1995 ISO 2400 – 1972 MỐI HÀN THÉP MẪU CHUẨN ĐỂ CHUẨN THIẾT BỊ DÙNG CHO KIỂM TRA SIÊU ÂM Lời nói đầu TCVN 5873-1995 hoàn toàn tương đương với ISO 2400-1976; TCVN 5873-1994 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 135 Thử không phá hủy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị và được Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. MỐI HÀN THÉP MẪU CHUẨN ĐỂ CHUẨN THIẾT BỊ DÙNG CHO KIỂM TRA SIÊU ÂM Welds in steel Reference block for the calibration of equipment for ultrasonic examination Phạm vi và lĩnh vực áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các tính chất của mẫu chuẩn dùng để chuẩn thiết bị dùng cho kiểm tra siêu âm các mối hàn trong thép. Tính chất 2.1. Vật liệu. Thép dùng để chế […]

TCVN 5873 – 1995 MỐI HÀN THÉP MẪU CHUẨN ĐỂ ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4394 : 1986 KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HUỶ – PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ KHUYẾT TẬT MỐI HÀN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHIM RƠNGHEN Non- destructive – Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiêu chuẩn này áp dụng cho các mối hàn thép và các mối hàn kim loại nhẹ, không áp dụng cho các mối hàn có bề mặt tròn và đối với các mối hàn mỏng dưới 3mm. Phân loại khuyết tật Các khuyết tật của mối hàn biểu hiện trên phim rơnghen bằng các vết đen, riêng xi vonfram biểu hiện bằng các vết trắng. Các vết đen không phim là cơ sở để phân biệt độ lớn, hình dạng và vị trí của khuyết tật. Các loại khuyết tật của mối hàn được phân loại và kí hiệu trong bảng 1. Phân loại và kí hiệu khuyết tật […]

TCVN 4394 : 1986 KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HUỶ – ...