Máy mài sắc


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5183 – 90 MÁY CẮT KIM LOẠI YÊU CẦU RIÊNG VỀ AN TOÀN Cơ quan biên soạn:     Viện máy công cụ và dụng cụ                                  Bộ công nghiệp nặng Cơ quan đề nghị ban hành:                                  Bộ công nghiệp nặng Cơ quan trình duyệt:   Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng Cơ quan xét duyệt và ban hành:                                  Ủy ban Khoa học Nhà nước Quyết định ban hành số 724/QĐ ngày 29 tháng 12 năm 1990 MÁY CẮT KIM LOẠI YÊU CẦU RIÊNG VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI KẾT CẤU MÁY MÀI VÀ MÁY ĐÁNH BÓNG Metal-Cutting machines. Special safety construction requirements for grinding and polishing machines. Tiêu chuẩn này phù hợp với ST.SEV 499-77. Máy mài 1.1. Các máy mài phải có thiết bị bảo vệ, che chắn vùng gia công theo TCVN 4725-89 (ST.SEV 538-77). Đối với các […]

TCVN 5183 :1990 MÁY CẮT KIM LOẠI YÊU CẦU RIÊNG ...