máy đóng mở kiểu xi lanh


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA  TCVN 8300:2009 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – MÁY ĐÓNG MỞ KIỂU XI LANH THỦY LỰC – YÊU CẦU KỸ THUẬT TRONG THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT, NGHIỆM THU, BÀN GIAO Hydraulics Structures – Hydraulic Operating Cylinder – Technical requirements on designing, erection, acceptance, trasfer Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này quy định các thông số cơ bản, phương thức tính toán thiết kế để chọn các thông số xi lanh thủy lực, chọn bơm, động cơ, đường ống và các thiết bị phụ trợ cho máy đóng mở cửa van kiểu xi lanh thủy lực. 1.2 Tiêu chuẩn này áp dụng để tính toán thiết kế, chế tạo các bộ phận phụ trợ của máy đóng mở kiểu xi lanh thủy lực ở các công trình thủy lợi, thủy điện. 1.3 Tiêu chuẩn này áp dụng để nghiệm thu, bàn giao thiết bị đóng mở […]

TCVN 8300:2009 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – MÁY ĐÓNG MỞ ...