máy đóng mở kiểu cáp


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8640: 2011 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – MÁY ĐÓNG MỞ KIỂU CÁP – YÊU CẦU KỸ THUẬT TRONG THIẾT KẾ, CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT VÀ NGHIỆM THU Hydraulic structures – Operating cable mechanism – Technical requirements for designing, manufacturing, installation and inspection Mục lục Lời nói đầu 1 Phạm vi áp dụng 2 Thuật ngữ và định nghĩa 3 Ký hiệu 4 Yêu cầu kỹ thuật chung. 5 Yêu cầu về thiết kế 6 Chế tạo tại xưởng 7 Yêu cầu kỹ thuật lắp ráp và kiểm tra tại xưởng 8 Ghi nhãn và sơn phủ 9 Vận hành máy 10 Quy trình vận chuyển và xếp kho 11 Nghiệm thu, bàn giao Phụ lục A (Tham khảo): Các sơ đồ máy đóng mở kiểu cáp và sơ đồ mắc cáp cho cửa van Phụ lục B (Tham khảo): Một số bảng tra vật liệu […]

TCVN 8640: 2011 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – MÁY ĐÓNG ...