máy cưa tịnh tiến


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7996-2-11 : 2011 IEC 60745-2-11 : 2008 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ – AN TOÀN – PHẦN 2-11: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY CƯA TỊNH TIẾN (MÁY CƯA CÓ ĐẾ NGHIÊNG ĐƯỢC VÀ MÁY CƯA CÓ LƯỠI XOAY ĐƯỢC) Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2-11: Particular requirements for reciprocating saws (jig and saber saws) Lời nói đầu TCVN 7996-2-11:2011 hoàn toàn tương đương với IEC 60745-2-11:2008; TCVN 7996-2-11:2011 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bộ tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7996 (IEC 60745) hiện đã có các tiêu chuẩn sau: TCVN 7996-1:2009 (IEC 60745-1:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động […]

TCVN 7996-2-11 : 2011 IEC 60745-2-11 : 2008 DỤNG CỤ ...