máy cắt kim loại


TCVN 4725:2008 MÁY CẮT KIM LOẠI – YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI KẾT CẤU MÁY Metal cutting machines – General safety construction requirements   Lời nói đầu TCVN 4725:2008 và TCVN 7977:2008 thay thế TCVN 4725:1986; TCVN 4725:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC39 Máy công cụ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   MÁY CẮT KIM LOẠI – YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI KẾT CẤU MÁY Metal cutting machines – General safety construction requirements Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu chung về an toàn đối với kết cấu máy, áp dụng cho tất cả các loại máy cắt kim loại thông dụng được sử dụng ở nơi có khí hậu bình thường, không bị tác động trực tiếp của bức […]

TCVN 4725:2008 MÁY CẮT KIM LOẠI – YÊU CẦU CHUNG ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5183 – 90 MÁY CẮT KIM LOẠI YÊU CẦU RIÊNG VỀ AN TOÀN Cơ quan biên soạn:     Viện máy công cụ và dụng cụ                                  Bộ công nghiệp nặng Cơ quan đề nghị ban hành:                                  Bộ công nghiệp nặng Cơ quan trình duyệt:   Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng Cơ quan xét duyệt và ban hành:                                  Ủy ban Khoa học Nhà nước Quyết định ban hành số 724/QĐ ngày 29 tháng 12 năm 1990 MÁY CẮT KIM LOẠI YÊU CẦU RIÊNG VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI KẾT CẤU MÁY MÀI VÀ MÁY ĐÁNH BÓNG Metal-Cutting machines. Special safety construction requirements for grinding and polishing machines. Tiêu chuẩn này phù hợp với ST.SEV 499-77. Máy mài 1.1. Các máy mài phải có thiết bị bảo vệ, che chắn vùng gia công theo TCVN 4725-89 (ST.SEV 538-77). Đối với các […]

TCVN 5183 :1990 MÁY CẮT KIM LOẠI YÊU CẦU RIÊNG ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4726-1989 KỸ THUẬT AN TOÀN MÁY CẮT KIM LOẠI YÊU CẦU ĐỐI VỚI TRANG BỊ ĐIỆN Cơ quan biên soạn: Viện máy công cụ và dụng cụ Bộ cơ khí và Luyện kim Cơ quan đề nghị ban hành:   Vụ Khoa học và kỹ thuật Bộ cơ khí và luyện kim Cơ quan trình duyệt: Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng Cơ quan xét duyệt và ban hành: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Quyết định ban hành số: 312/QĐ ngày 13 tháng 6 năm 1989 KỸ THUẬT AN TOÀN MÁY CẮT KIM LOẠI YÊU CẦU ĐỐI VỚI TRANG BỊ ĐIỆN Technical safeny Metal-cuttingmachine Requirements for electrical equipment Tiêu chuẩn này phù hợp với ST SEV 539 – 77. Tiêu chuẩn này áp dụng đối với trang thiết bị của tất cả các nhóm này: máy cắt […]

TCVN 4726-1989 KỸ THUẬT AN TOÀN MÁY CẮT KIM LOẠI ...