máy bơm nước


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8638: 2011 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI MÁY BƠM NƯỚC – YÊU CẦU KỸ THUẬT LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA MÁY BƠM CHÌM Hydraulic structures – Water pumps – Technical requirements for installation, operation, maintaining and repairing of submersible pumps Mục lục Lời nói đầu 1 Phạm vi áp dụng 2 Thuật ngữ và định nghĩa 3 Kỹ thuật lắp đặt 4 Quản lý vận hành máy bơm chìm 5 Bảo dưỡng và sửa chữa máy bơm chìm Phụ lục A (Tham khảo): Sơ đồ lắp đặt một tổ máy bơm chìm Lời nói đầu TCVN 8638: 2011 Công trình thủy lợi – Máy bơm nước – Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa máy bơm chìm, được chuyển đổi từ 14 TCN 177: 2006 Công trình thủy lợi – Máy bơm chìm – Quy trình […]

TCVN 8638: 2011 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI MÁY BƠM NƯỚC ...