mẫu tử cơ tính


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4398 : 2001 (ISO 377 : 1991) THÉP VÀ SẢN PHẨM THÉP – VỊ TRÍ LẤY MẪU, CHUẨN BỊ PHÔI MẪU VÀ THỬ CƠ TÍNH Steel and steel products – Location and preparation of samples and test pieces for mechanical testing Lời nói đầu TCVN 4398 : 2001 thay thế TCVN 4398 : 1987. TCVN 4398 : 2001 hoàn toàn tương đương với ISO 377:1997. TCVN 4398 : 2001 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 164 Thử cơ lý kim bại biên soạn. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. THÉP VÀ SẢN PHẨM THÉP – VỊ TRÍ LẤY MẪU, CHUẨN BỊ PHÔI MẪU VÀ THỬ CƠ TÍNH Steel and steel products – Location and preparation of samples and test pieces for mechanical testing Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này […]

TCVN 4398 : 2001 THÉP VÀ SẢN PHẨM THÉP – ...