mặt đường đá dăm


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8809 : 2011 MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM THẤM NHẬP NHỰA NÓNG THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Specification for Construction and Acceptance of The Penetration Macadam Layer using the Asphalt Cement MỤC LỤC Phạm vi áp dụng ………………………………………………………………………………………………. 3 Tài liệu viện dẫn………………………………………………………………………………………………… 4 Thuật ngữ và Định nghĩa …………………………………………………………………………………….. 5 Quy định chung…………………………………………………………………………………………………. 5 Yêu cầu đối với vật liệu. Đá – Nhựa đường ……………………………………………………………… 5 Định mức lượng đá và lượng nhựa………………………………………………………………………… 6 Công tác chuẩn bị trước khi thi công lớp đá dăm thấm nhập nhựa nóng ………………………… 7 Thi công …………………………………………………………………………………………………………. 8 Kiểm tra, Giám sát và Nghiệm thu………………………………………………………………………… 10 An toàn lao động và Bảo vệ môi trường…………………………………………………………………. 12 Lời nói đầu TCVN 8809 : 2011 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thẩm […]

TCVN 8809 : 2011 MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM THẤM NHẬP ...