mái và sàn bê tông cốt thép


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5718:1993 TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC ÁP DỤNG TỪNG PHẦN Nhóm H MÁI VÀ SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP TRONG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – YÊU CẦU KĨ THUẬT CHỐNG THẤM NƯỚC Reinforced concrete roof and floor in buildings – Technical requirements for waterproofing Tiêu chuẩn này quy định một số giải pháp kĩ thuật chống thấm nước bằng vật liệu chống thấm vô cơ và sàn bê tông cốt thép khu vực dùng nước trong các nhà ở, công trình công cộng và công trình công nghiệp. Tiêu chuẩn này dùng cho chống thấm nước mưa và nước sinh hoạt. Không dùng cho chống thấm nước hóa chất. Quy định chung 1.1. Định nghĩa 1.1.1. Mái bê tông cốt thép: mái nhà làm bằng bêtông cốt thép với mọi độ dốc. Mái bê tông cốt thép nếu trong tiêu chuẩn này bao gồm các dạng; […]

TCVN 5718:1993 MÁI VÀ SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP TRONG ...