lực bám của đinh trong gỗ


TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 1553:1974 GỖ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LỰC BÁM CỦA ĐINH VÀ ĐINH VÍT Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định lực bám của đinh và đinh vít làm bằng dây thép tròn. THIẾT BỊ 1.1. Để xác định lực bám của đinh và đinh vít khi đóng vào gỗ phải sử dụng thiết bị như sau: – Máy thử đảm bảo độ chính xác của việc đo đến 0,5KG ở phụ tải đến 100 KG, đến 01 KG ở phụ tải từ 100 đến 500 KG, đến 5,0 KG ở phụ tải từ 500 đến 1000 KG; – Dụng cụ để nhổ đinh và đinh vít (xem hình 1); – Thước cặp đảm bảo độ chính xác khi đo đến 0,1 mm; – Thước đo chiều dài đảm bảo độ chính xác khi đo đến 0,1 mm; – Các dụng cụ dùng để […]

TCVN 1553:1974 GỖ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LỰC BÁM CỦA ...