lò điện hồ quang


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8253 : 2009 GẠCH CHỊU LỬA KIỀM TÍNH CHO LÒ THỔI ÔXY VÀ LÒ ĐIỆN HỒ QUANG LUYỆN THÉP – HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC Basic refractory bricks for oxygen steel-making converters and electric funaces – Shape and dimensions Lời nói đầu TCVN 8253 : 2009 được xây dựng trên cơ sở ISO 5019-6:2005. TCVN 8253 : 2009 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   GẠCH CHỊU LỬA KIỀM TÍNH CHO LÒ THỔI ÔXY VÀ LÒ ĐIỆN HỒ QUANG LUYỆN THÉP – HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC Basic refractory bricks for oxygen steel-making converters and electric funaces – Shape and dimensions Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định hình dạng và kích thước cơ […]

TCVN 8253 : 2009 GẠCH CHỊU LỬA KIỀM TÍNH CHO ...