lĩnh vực thu thanh


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4510:1988 STUĐIÔ ÂM THANH – YÊU CẦU KĨ THUẬT VỀ ÂM THANH KIẾN TRÚC Sound studio – Technical specifications for room acoustics Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thiết kế mới các thể loại Stuđiô âm thanh trong phát thanh, truyền hình, điện ảnh và các lĩnh vực thu thanh khác theo kĩ thuật đơn thể và lập thể. Tiêu chuẩn này khuyến khích áp dụng đối với việc thiết kế cải tạo các Stuđiô hiện có và các công trình có sẵn thành Stuđiô âm thanh. Tiêu chuẩn này được áp dụng cùng với TCVN 4511:1988 1. Thể tích của phòng Thể tích của phòng cho các loại Stuđiô sau khi đã được xử lí âm thanh, tuỳ theo chức năng phòng, được quy định trong bảng 1. Thể tích của các phòng chưa xử lí âm thanh phải được chọn lớn hơn so với số […]

TCVN 4510:1988 STUĐIÔ ÂM THANH – YÊU CẦU KĨ THUẬT ...