lắp đặt thiết bị trọn bộ


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4912 – 89 KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỆN ÁP ĐẾN 1000V YÊU CẦU ĐỐI VỚI KÍCH THƯỚC LẮP RÁP Cơ quan biên soạn: Trung tâm Tiêu chuẩn – Chất lượng Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng Cơ quan đề nghị ban hành và trình duyệt: Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Cơ quan xét duyệt và ban hành: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Quyết định ban hành số 697/QĐ ngày 25 tháng 12 năm 1989 KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỆN ÁP ĐẾN 1000V YÊU CẦU ĐỐI VỚI KÍCH THƯỚC LẮP RÁP Electrical apparatus for voltages up to 1000 V. Requirements for assembling sizes. Tiêu chuẩn này áp dụng cho khí cụ điện công dụng chung được chế tạo với điện áp đến 1000V xoay chiều và […]

TCVN 4912 – 89 KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỆN ÁP ĐẾN ...