kính vân hoa


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7527 : 2005 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH CÁN VÂN HOA Glass in building – Rolling patterned glass Lời nói đầu TCVN 7527 : 2005 do Ban kỹ thuật TCVN/TC160 Thủy tinh trong xây dựng hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng – VIGLACERA, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH CÁN VÂN HOA Glass in building – Rolling patterned glass Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho kính vân hoa sản xuất theo phương pháp cán với kích thước danh nghĩa của nhà sản xuất, dùng cho xây dựng. Tài liệu viện dẫn TCVN 7219 : 2002 Kính tấm xây dựng – Kính nổi – Phương pháp thử. Thuật ngữ, […]

TCVN 7527 : 2005 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH CÁN ...