kính tôi nhiệt an toàn


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7455 : 2004 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH TÔI NHIỆT AN TOÀN Glass in building − Thermally toughened safety glass 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với kính tôi nhiệt an toàn dùng trong xây dựng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho kính tôi nhiệt an toàn dùng cho ô tô và các loại kính tôi nhiệt đặc biệt khác. 4 Phân loại 4.1 Phân loại theo vật liệu kính trước khi tôi Theo loại vật liệu kính trước khi tôi, kính tôi nhiệt an toàn gồm các loại sau: – kính nổi tôi nhiệt an toàn; – kính vân hoa tôi nhiệt an toàn; – kính phản quang tôi nhiệt an toàn. 4.2 Phân loại theo hình dạng và chiều dày Theo hình dạng phẳng và cong (3.5 và […]

TCVN 7455 : 2004 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH TÔI ...