kính nổi


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7218:2002 KÍNH TẤM XÂY DỰNG – KÍNH NỔI – YÊU CẦU KỸ THUẬT Sheet glass for construction – Clear float glass – Specifications 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các chỉ tiêu chất lượng đối với kính tấm, loại trong suốt, không màu, bề mặt nhẵn, được sản xuất theo phương pháp nổi, gọi tắt là kính nổi. Kính nổi được dùng chủ yếu trong xây dựng hoặc ngành ô tô, chế tạo gương… Chú thích – Phương pháp nổi là phương pháp kéo chảy thủy tinh theo phương ngang trên bề mặt thiếc nóng chảy (float). 2. Yêu cầu kỹ thuật 2.1. Tấm kính có hình vuông hoặc chữ nhật, sai số kích thước cho phép được qui định tại bảng 1. Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 7218:2002 tại đây:

TCVN 7218:2002 KÍNH TẤM XÂY DỰNG – KÍNH NỔI – ...