kính hộp gắn kín


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8260:2009 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH HỘP GẮN KÍN CÁCH NHIỆT Glass in building – Sealed insulating glass Lời nói đầu TCVN 8260 : 2009 được xây dựng dựa trên cơ sở JIS R 3209 : 1998 Sealed insulating glass. TCVN 8260 : 2009 do Viện Vật liệu Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH HỘP GẮN KÍN CÁCH NHIỆT Glass in building – Sealed insulating glass Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm kính hộp gắn kín cách nhiệt sử dụng trong lĩnh vực xây dựng. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các […]

TCVN 8260:2009 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH HỘP GẮN KÍN ...