kính gương tráng bạc


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7624 : 2007 KÍNH GƯƠNG – KÍNH GƯƠNG TRÁNG BẠC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC ƯỚT – YÊU CẦU KỸ THUẬT Mirrors – Mirrors from silver-coated float glass by wet-chemical technology – Specifications Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định yêu cầu kỹ thuật đối với kính gương tráng bạc bằng phương pháp hóa học ướt trên nền kính nổi, dùng trong xây dựng và đồ gia dụng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho kính gương dùng trong môi trường đặc biệt có độ ẩm cao, áp suất lớn như bể bơi, nhà tắm hơi, bể trị liệu… Phân loại và ký hiệu qui ước 4.1. Phân loại Theo cấu tạo của lớp phủ bảo vệ, kính gương tráng bạc được phân thành hai loại: – loại không có lớp đồng phủ; – loại có lớp đồng phủ. 4.2. Ký hiệu qui […]

TCVN 7624 : 2007 KÍNH GƯƠNG – KÍNH GƯƠNG TRÁNG ...