kim loại


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6361: 1998 CHI TIẾT LẮP XIẾT – VÍT GỖ Fastener – Fetter drive screws Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định kích thước và yêu cầu kỹ thuật của các loại vít gỗ có ký hiệu quy ước từ số 2 đến số 18 và chiều dài vít đến 120 mm. Tiêu chuẩn trích dẫn – TCVN 256 : 85 Kim loại – Xác định độ cứng theo phương pháp Brinen. – TCVN 257 : 85 Kim loại – Xác định độ cứng theo phương pháp Rocven. – TCVN 258 : 85 Kim loại – Xác định độ cứng theo phương pháp Vicke. Kích thước cơ bản 3.1. Kích thước cơ bản của các loại vít đầu chìm theo chỉ dẫn trên hình 1 và bảng 1. 3.2. Kích thước cơ bản của vít chìm đầu chỏm cầu theo chỉ dẫn trên hình […]

TCVN 6361: 1998 CHI TIẾT LẮP XIẾT – VÍT GỖ