kích thước ván sàn gỗ


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7960 : 2008 VÁN SÀN GỖ – YÊU CẦU KỸ THUẬT Wood flooring strips – Specifications Lời nói đầu TCVN 7960 : 2008 thay thế cho TCVN 4340 : 1994. TCVN 7960 : 2008 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   VÁN SÀN GỖ – YÊU CẦU KỸ THUẬT Wood flooring strips – Specifications 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với ván sàn gỗ. 2 Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài […]

TCVN 7960 : 2008 VÁN SÀN GỖ – YÊU CẦU ...