kích thước sàn gỗ


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7961 : 2008 VÁN SÀN GỖ – PHƯƠNG PHÁP THỬ Wood flooring strips – Test methods Lời nói đầu TCVN 7961 : 2008 thay thế cho TCVN 4340 : 1994. TCVN 7961 : 2008 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. VÁN SÀN GỖ – PHƯƠNG PHÁP THỬ Wood flooring strips – Test methods Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử cho ván sàn gỗ (có thể áp dụng cho ván sàn được sản xuất từ các loại nguyên liệu khác). Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố […]

TCVN 7961 : 2008 VÁN SÀN GỖ – PHƯƠNG PHÁP ...