khớp nối kép


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6247 : 2003 ISO 2048:1990 KHỚP NỐI KÉP DÙNG CHO ỐNG CHỊU ÁP LỰC BẰNG POLY (VINYL CLORUA) KHÔNG HÓA DẺO (PVC-U) VỚI CÁC VÒNG ĐỆM ĐÀN HỒI – ĐỘ SÂU TIẾP GIÁP TỐI THIỂU Double-socket fittings for unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U) pressure pipes with elastic sealing ring type joints-Minimum depths of engagement Lời nói đầu TCVN 6247 : 2003 thay thế TCVN 6247 : 1997. TCVN 6247 : 2003 hoàn toàn tương đương với ISO 2048:1990. TCVN 6247 : 2003 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 138 “Ống và phụ tùng đường ống” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. KHỚP NỐI KÉP DÙNG CHO ỐNG CHỊU ÁP LỰC BẰNG POLY (VINYL CLORUA) KHÔNG HÓA DẺO (PVC-U) VỚI CÁC VÒNG ĐỆM ĐÀN HỒI – ĐỘ SÂU TIẾP GIÁP TỐI […]

TCVN 6247 : 2003 ISO 2048:1990 KHỚP NỐI KÉP DÙNG ...