khoan hạ cọc


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10667:2014 CỌC BÊ TÔNG LY TÂM – KHOAN HẠ CỌC – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Spun concrete piles – Pile drilling and installing – Construction and acceptance MỤC LỤC Lời nói đầu Phạm vi áp dụng Tài liệu viện dẫn Thuật ngữ và định nghĩa Quy định chung Công tác chuẩn bị thi công Yêu cầu về cọc thành phẩm và vữa Thiết bị, máy thi công Thi công khoan hạ cọc 8.1. Tổng quan 8.2. Hạ cọc bằng phương pháp khoan lỗ trước 8.3. Hạ cọc bằng phương pháp khoan trong 8.4. Các biện pháp hỗ trợ khoan hạ cọc Kiểm tra và nghiệm thu An toàn lao động Phụ lục A (Tham khảo) Thiết bị, máy thi công Phụ lục B (Tham khảo) Một số lưu ý khi thi công Phụ lục C (Tham khảo) Biểu mẫu thi công Thư mục tài […]

TCVN 10667:2014 CỌC BÊ TÔNG LY TÂM – KHOAN HẠ ...