kho tàng


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4317 : 1986 TUYỂN TẬP TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG CỦA VIỆT NAM TẬP V TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ KHO TÀNG, TRẠM VÀ ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU NHÀ KHO – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ Warehouses – Basic principles for design Quy định chung 1.1. Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế mới hoặc cải tạo nhà kho trong phạm vi cả nước. Tiêu chuẩn này không áp dụng để thiết kế các nhà kho bảo quản các loại: – Nguyên vật liệu rời: Xi măng, bột và thức ăn gia súc, phân khoáng khô, ngũ cốc cao su, bông, Xenlulôit. – Các sản phẩm có yêu cầu công nghiệp bảo quản đặc biệt: Chất nổ và chất phóng xạ, chất độc tác dụng mạnh, hoá chất bảo vệ thực vật, chất dẻo cháy được và phim ảnh, các chất khí cháy và […]

TCVN 4317 : 1986 KHO TÀNG, TRẠM VÀ ĐƯỜNG ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4090 : 1985 KHO TÀNG, TRẠM VÀ ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU ĐƯỜNG ỐNG CHÍNH DẪN VÀ SẢN PHẨM DẦU – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Main pipelines for transporting of oil and oil products – Design standard Nguyên tắc chung 1.1. Tiêu chuẩn này bắt buộc áp dụng khi thiết kế mới, thiết kế cải tạo, phục hồi và mở rộng bằng thép có đường kính không lớn hơn 1400mm, áp lực bơm chuyển không lớn hơn 100daN/cm2 dùng để vận chuyển các loại dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ và khí đốt từ các nơi khai thác, từ cảng đập đến nơi chế biến, tồn chứa, tiêu dùng. Tiêu chuẩn này không được áp dụng để thiết kế các đường ống dẫn trong thành phố, thị xã, thị trấn, các đường ống dẫn dầu thô tại vùng biển. Chú thích: Bắt đầu từ điều […]

TCVN 4090 : 1985 KHO TÀNG, TRẠM VÀ ĐƯỜNG ỐNG ...