khí vĩnh cửu


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6290 : 1997 ISO 10463 : 1993 CHAI CHỨA KHÍ – CHAI CHỨA CÁC KHÍ VĨNH CỬU – KIỂM TRA TẠI THỜI ĐIỂM NẠP KHÍ Gas cylinders – Cylinders for permanent gases – Inspection at time of filling   Lời nói đầu TCVN 6290 : 1997 hoàn toàn tương đương với ISO 10463 :1993 TCVN 6290 : 1997 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 58 Bình chứa ga biên soạn Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. CHAI CHỨA CÁC KHÍ VĨNH CỬU – KIỂM TRA TẠI THỜI ĐIỂM NẠP KHÍ Gas cylinders – Cylinders for permanent gases – Inspection at time of filling   Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định những yêu cầu tối thiểu đối với việc kiểm tra nạp khí các chai chứa […]

TCVN 6290 : 1997 ISO 10463 : 1993 CHAI ...