khí cụ trong thiết bị hợp bộ


TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 3623-81 KHÍ CỤ ĐIỆN CHUYỂN MẠCH ĐIỆN ÁP ĐẾN 1000V YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG Cơ quan biên soạn: Viện thiết kế máy công nghiệp Bộ Cơ khí và Luyện kim Cơ quan đề nghị ban hành: Bộ Cơ khí và Luyện kim Cơ quan trình duyệt: Cục Tiêu chuẩn Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Cơ quan xét duyệt và ban hành: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Quyết định ban hành số 155/TDC ngày 10 tháng 7 năm 1981 KHÍ CỤ ĐIỆN CHUYỂN MẠCH ĐIỆN ÁP ĐẾN 1000V YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG Switchting devices for voltages up to 1000V General requirements Tiêu chuẩn này áp dụng cho các khí cụ điện chuyển mạch điện áp đến 1000V loại thông dụng và kể các khí cụ đặt trong các thiết bị hợp bộ. Tiêu chuẩn này không […]

TCVN 3623-81 KHÍ CỤ ĐIỆN CHUYỂN MẠCH ĐIỆN ÁP ĐẾN ...