khí chưng áp aac


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7959:2011 BÊ TÔNG NHẸ – GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC) Lightweight concrete – Autoclaved aerated concrete bricks (AAC) Lời nói đầu TCVN 7959:2011 thay thế cho TCVN 7959:2008. TCVN 7959:2011 do Viện Vật liệu Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn. Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   BÊ TÔNG NHẸ – GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC) Lightweight concrete – Autoclaved aerated concrete bricks (AAC) Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch xây từ bê tông khi đóng rắn trong điều kiện chưng áp (gọi tắt là gạch AAC), dùng cho các công trình xây dựng Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài […]

TCVN 7959:2011 BÊ TÔNG NHẸ – GẠCH BÊ TÔNG KHÍ ...