khí axetylen hòa tan


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6715 : 2007 ISO 11372 : 2005 CHAI CHỨA KHÍ – CHAI CHỨA KHÍ AXETYLEN HÒA TAN – KIỂM TRA TẠI THỜI ĐIỂM NẠP KHÍ Gas cylinders – Cylinders for dissolved acetylene – Inspection at time of filling 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này – qui định các yêu cầu tối thiểu phản ánh thực tế hiện nay và kinh nghiệm đối với việc kiểm tra tại thời điểm nạp khí cho các chai đơn có dung tích nước đến 150 l để bảo quản và chuyên chở khí axetylen hòa tan có áp suất; – không áp dụng cho các chai xếp hàng trên giá kê, hoặc các chai nối thành giàn hoặc các giá chai trên xe moóc; – không qui định các nội dung có liên quan đến kiểm tra và thử nghiệm chất xốp. 2 Thuật ngữ và định […]

TCVN 6715 : 2007 CHAI CHỨA KHÍ – CHAI CHỨA ...