khai thác hầm mỏ


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6780-2:2009 YÊU CẦU AN TOÀN TRONG KHAI THÁC HẦM LÒ MỎ QUẶNG VÀ PHI QUẶNG – PHẦN 2: CÔNG TÁC VẬN TẢI MỎ Safety requirements on underground mine of ore and non-ore exploitation – Part 2: Transport of mine Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về an toàn của công tác vận tải mỏ trong khai thác hầm lò, mỏ quặng và phi quặng. Vận chuyển ở đường lò bằng 2.1. Khi khoảng cách từ sân ga giếng hoặc bắt đầu từ vị trí vào hầm lò (đối với đường lò bằng) tới vị trí làm việc lớn hơn 1 km nên vận chuyển người bằng phương tiện cơ giới. 2.2. Vận chuyển người bằng phương tiện cơ giới cần sử dụng các toa xe chuyên dùng có ghế ngồi, sàn lát gỗ và khung mái bằng thép. Khi […]

TCVN 6780-2:2009 YÊU CẦU AN TOÀN TRONG KHAI THÁC HẦM ...