kết cấu thép


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9276:2012 SƠN PHỦ BẢO VỆ KẾT CẤU THÉP – HƯỚNG DẪN KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG QUÁ TRÌNH THI CÔNG Protective paint systems for steel structures – Standard Guide for Painting Inspectors     Lời nói đầu TCVN 9276:2012 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định và công bố SƠN PHỦ BẢO VỆ KẾT CẤU THÉP – HƯỚNG DẪN KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG QUÁ TRÌNH THI CÔNG Protective paint systems for steel structures – Standard Guide for Painting Inspectors Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này đưa ra trình tự hướng dẫn kiểm tra giám sát quá trình thi công sơn phủ bảo vệ kết cấu thép. 1.2. Tiêu chuẩn này đưa ra các hướng dẫn liên quan đến công […]

TCVN 9276:2012 SƠN PHỦ BẢO VỆ KẾT CẤU THÉP – ...


 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4059:1985 HỆ THỐNG CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM XÂY DỰNG – KẾT CẤU THÉP – DANH MỤC CHỈ TIÊU Tiêu chuẩn này áp dụng đối với kết cấu thép của các loại nhà và công trình. Tiêu chuẩn quy định danh mục các chỉ tiêu chất lượng để: Xây dựng các văn bản tiêu chuẩn; Chọn phương án tối ưu của các kết cấu mới; Chứng nhận chất lượng kết cấu, dự báo và lập kế hoạch nâng cao chất lượng kết cấu; Xây dựng hệ thống quản lí chất lượng; Lập báo cáo và thông tin về chất lượng. Trị số và cách đánh giá chỉ tiêu chất lượng xác định theo các phương pháp quy định trong các văn bản tiêu chuẩn Tiêu chuẩn này phù hợp với tiêu chuẩn: Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm xây dựng. Nguyên tắc […]

TCVN 4059:1985 HỆ THỐNG CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM ...