kết cấu máy


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4723 – 1989 THIẾT BỊ GIA CÔNG GỖ YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI KẾT CẤU MÁY Cơ quan biên soạn: Viện máy công cụ và dụng cụ Bộ Cơ khí và luyện kim Cơ quan đề nghị ban hành: Vụ khoa học và kỹ thuật Bộ Cơ khí và luyện kim Cơ quan trình duyệt: Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng Cơ quan xét duyệt và ban hành: Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước Quyết định ban hành số 312/QĐ ngày 13 tháng 06 năm 1989 THIẾT BỊ GIA CÔNG GỖ YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI KẾT CẤU MÁY Wood working equipment-General safety Construction requirements Tiêu chuẩn này áp dụng cho các thiết bị gia công gỗ (máy cắt gỗ, máy chế biến, cơ cấu và các thiết bị khác….) chủ yếu […]

TCVN 4723 :1989 THIẾT BỊ GIA CÔNG GỖ YÊU ...