kết cấu gạch đá


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5573: 2011 KẾT CẤU GẠCH ĐÁ VÀ GẠCH ĐÁ CỐT THÉP – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Masonry and reinforced masonry structures – Design standard   Lời nói đầu TCVN 5573 : 2011 thay thế cho TCVN 5573 : 1991. TCVN 5573 : 2011 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. KẾT CẤU GẠCH ĐÁ VÀ GẠCH ĐÁ CỐT THÉP – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Masonry and reinforced masonry structures – Design standard Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới, thiết kế xây dựng sửa chữa và cải tạo các ngôi nhà và công trình làm bằng kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép. 1.2. Khi thiết kế kết […]

TCVN 5573: 2011 KẾT CẤU GẠCH ĐÁ VÀ GẠCH ĐÁ ...