kết cấu cọc


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9246 : 2012 CỌC ỐNG VÁN THÉP Steel pipe sheet piles Lời nói đầu TCVN 9246 : 2012 được biên soạn trên cơ sở JIS A 5530:2010. TCVN 9246 : 2012 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. CỌC ỐNG VÁN THÉP Steel pipe sheet piles Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định cọc ống ván thép được sử dụng cho kết cấu kè bao ngoài, kết cấu tường chống ngập, kết cấu móng của công trình xây dựng và những công trình tương tự. Tiêu chuẩn này áp dụng cho cọc ống ván thép có đường kính ngoài từ 500 mm đến 2000 mm. Tường chống ngập nghĩa là tường bao kín, dùng để ngăn nước chảy vào […]

TCVN 9246 : 2012 CỌC ỐNG VÂN THÉP