hợp kim nhôm thanh


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5838:1994 NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM THANH, THỎI, ỐNG VÀ PROFIN YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG Aluminium and aluminium alloy Rods, bars, tubes and profiles General technical requirement Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm dạng thanh, thỏi, ống và profin (gọi tắt là sản phẩm) từ nhôm và hợp kim nhôm thông dụng, sản xuất bằng cách ép đùn. Phân loại 1.1. Sản phẩm nhôm và hợp kim nhôm được sản xuất từ hai nhóm vật liệu sau: 1.1.1. Nhóm 1 gồm: – Nhôm không hợp kim hóa; – Hợp kim AIMn; – Hợp kim AIMg với hàm lượng Mg ≤ 2,8% – Hợp kim AIMgSi. 1.1.2. Nhóm 2 gồm: – Hợp kim AIMg với hàm lượng Mg > 2,8%: – Hợp kim AICuMg; – Hợp kim AI ZnMg. 1.1.3. Mác hợp kim thông dụng của nhóm một và nhóm hai được […]

TCVN 5838:1994 NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM THANH, THỎI, ỐNG ...